Strona główna

Witamy na stronie Szkoły podstawowej Montessori

Szkoła Podstawowa Montessori w Kowalach powstała przy ulicy Owocowej, w nowopowstałym budynku sąsiadującym z Przedszkolem „Skrawek Nieba”.

Logo naszego przedszkola – uśmiechnięte słonko – symbolizuje edukację elementarną dzieci w wieku 2,5-6 lat, kiedy najważniejsza jest adaptacja i bezpieczeństwo, a w poznaniu konkret, dotykalność, samodzielność. Logo szkoły – układ planetarny rozrysowany na podstawie przedszkolnego słońca – jest już odniesieniem do dalszego etapu edukacji w wieku od 6 do 15 lat. Dla tego okresu w życiu młodego człowieka charakterystyczna jest zmiana myślenia: od konkretu do abstrakcji, od szczegółu do ogółu.

Nasza placówka edukacyjna jest odpowiedzią na potrzebę rodziców, którzy pragną, aby dzieci uczyły się w atmosferze miłości i akceptacji. Jej celem jest rozwój każdego ucznia, a nie jego ograniczanie. To miejsce, w którym najważniejsze jest być, a nie mieć, umieć, a nie wiedzieć. Pragniemy odejść od ślepego realizowania treści z niedoskonałych podręczników na rzecz rozwoju  i indywidualizacji nauczania. Chcemy, aby nauczyciel miał wystarczająco dużo czasu, aby kierować procesem edukacyjnym każdego dziecka oraz mógł przekazać mu narzędzia do kształtowania rzeczywistości i rozwijania potencjału tkwiącego w każdym z nich.

Doświadczenia szkół montessoriańskich pokazują, że można zorganizować tak proces nauki, aby odpowiadał on potrzebom i naturze młodego człowieka. Wybraliśmy pedagogikę Marii Montessori – ze względu na to, iż uwzględnia indywidualne zdolności i wymagania każdego ucznia – gdyż najbardziej odpowiada ona założeniom naszej szkoły. Naszą misją jest wspomaganie dzieci w zdobywaniu doświadczeń oraz ich wzrastaniu w atmosferze szacunku, wolności i miłości.