Od września 2016 roku nasza szkoła realizuje program unijny pt. „Kompetencje kluczowe XXI wieku w oparciu o pedagogikę Montessori” (Oś Priorytetowa: 3. Edukacja, Działanie: 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie: 3.2.1.Jakość edukacji ogólnej).
W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, w zajęciach ceramiczny. Dzieci korzystają dodatkowo z zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz logopedycznych.

unia