Zapisy

Rekrutacja:

W edukacji Montessori funkcjonuje zasada grup mieszanych wiekowo
(3 roczniki). Ma to duże znaczenie w rozwoju intelektualnym
i społecznym dziecka. Dzieci młodsze znajdują oparcie i potrzebną pomoc nie tylko w nauczycielu, ale także w starszych kolegach. Starsi uczą się odpowiedzialności i opiekuńczości, są przewodnikami i nauczycielami. Na kolejnym poziomie edukacji (II – klasy IV, V i VI) starsi na nowo stają się młodszymi i uczą się od innych. I tak w ciągu 8 lat nauki w szkole podstawowej każde dziecko jest i najmłodszym, średnim i najstarszym uczniem.

Trwa rekrutacja do klasy Montessori – nauczanie wczesnoszkolne. Szkoła będzie rosła wraz z dziećmi.

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2019/2020

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ankieta dla kandydata

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018

  • czesne  – 800 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy (rok rozliczeniowy to 01 lipca – 30 czerwca),
  • jednorazowe wpisowe do Szkoły Podstawowej – 1200 zł,
  • jednorazowe wpisowe do Szkoły Podstawowej dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Skrawek Nieba – 600 zł.
Zniżki:
  • zniżka dla drugiego dziecko uczącego się w naszej szkole – 100 zł
  • zniżka dla dziecka uczęszczającego na zajęcia z języka kaszubskiego – 100 zł;
  • czesne za więcej dzieci uczących się w naszej szkole – ustalane indywidualnie