Zapisy

Rekrutacja:

W edukacji Montessori funkcjonuje zasada grup mieszanych wiekowo
(3 roczniki). Ma to duże znaczenie w rozwoju intelektualnym
i społecznym dziecka. Dzieci młodsze znajdują oparcie i potrzebną pomoc nie tylko w nauczycielu, ale także w starszych kolegach. Starsi uczą się odpowiedzialności i opiekuńczości, są przewodnikami i nauczycielami. Na kolejnym poziomie edukacji (II – klasy IV, V i VI) starsi na nowo stają się młodszymi i uczą się od innych. I tak w ciągu 8 lat nauki w szkole podstawowej każde dziecko jest i najmłodszym, średnim i najstarszym uczniem.

Trwa rekrutacja do klasy Montessori – nauczanie wczesnoszkolne. Szkoła będzie rosła wraz z dziećmi.

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2022/2023

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Ankieta dla kandydata